Makalelerimiz > Tüp Bebek Makaleler > Laparoskopi-Histeroskopi Makaleler > Jinekoloji Makaleler > Gebelik-Doğum Makaleler > Vajinismus Makaleler

TÜP BEBEKTE MERAK EDİLENLER


tupbebektemerakedilenler

TRANSFER YAPILAN EMBRİYOLARIN İYİ KALİTEDE OLMASINA RAĞMEN TUTUNAMAMA SEBEPLERİ NELERDİR?

İyi kalitede 1-2 embriyo transferine rağmen tekrarlayan başarısızlıklarda daha ileri tetkikler yapılarak bunun nedenleri araştırmalıdır. Bunlar, kadın ve erkeğin genetik değerlendirilmesi, bazı endokrin hastalıkların (diabet, tiroid fonksiyon bozuklukları gibi) araştırılması, kanda pıhtılaşmayı artırıcı faktörlerin varlığı, rahimde polip, myom, perde gibi patolojilerin varlığının histeroskopi veya laparaskopi ile değerlendirilmesidir. Fakat, %20-40 hastada herhangi bir neden saptanamamaktadır.

TÜP BEBEKTE KULLANILAN İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

İlaçların çoğunun iğne olması nedeniyle, enjeksiyon yerinde küçük morluklar, kızarıklık, hafif kaşıntı ve rahatsızlıklar görülebilir. Bazen hormon baskılayıcı iğnelere bağlı yorgunluk, kas ve eklem ağrıları ve geçici menopoza benzer şikayetler oluşturabilir. Yumurtalığı çok hassas olan hastalarda ilaçlar yumurtalıkların aşırı uyarılmasına (OHSS) neden olabilir.

OHSS (OVARİAN HİPERTİMULASYON SENDROMU) NEDİR?

Yumurtalığı ilaçlara karşı çok hassas kadınlarda, ilaçlara yumurtalıkların aşırı cevap vermesi nedeni ile oluşan bir durumdur. Kesin nedeni bilinmemektedir. Tüp bebek tedavisi alan hastaların çoğunda hafif şekilde görülür. Ancak hastaların %5’inde daha şiddetli olur ve hastanede yatarak tedavisi gerekir. OHSS’de karın boşluğu ile diğer vücut boşluklarında sıvı toplanması olur. Buna bağlı şişkinlik, alt karın ağrısı, aşırı ve hızlı kilo alma, bulantı, kusma, ishal, idrarda azalma, ağır vakalarda nefes darlığı ve kan pıhtılaşmasında artış olur. OHSS açısından riskli olan kişilerde tedavi iptal edilebilir veya yumurtalar toplandıktan sonra oluşan embriyolar daha sonra transfer edilmek üzere dondurulabilir.

EMBRİYOLAR DONDURMA NEDEN GEREKLİ?

Embriyo transferinde 1-2 embriyo kullanılır. Geri kalan embriyolar ise laboratuvar ortamında 5-6 gün saklanabilir. Sonrasında rahme konulmazsa ölür. Bu nedenle transfer için gerekli olan sayıdan daha fazla ve iyi kalitede embriyo elde edilmesi durumunda bu embriyolar dondurularak saklanır. Dondurulmuş embriyonun transferi hastaya ekonomik ve psikolojik avantajlar sağlar. Bunlar ilk transferde gebelik oluşmazsa sonraki denemelerde çözdürülerek kullanılır. Gebelik oluşsa bile çiftler bu embriyoları tekrar çocuk sahibi olmak istediklerinde kullanabilirler. Embriyolar beş seneye kadar saklanabilir.

Laboratuvar ortamlarının iyi olması halinde dondurulmuş embriyo transferinin başarısı oldukça yüksektir. Ancak dondurulmuş embriyo transferi ile gebelik şansı taze embriyoya göre biraz daha az olabilmektedir.

Yumurtalıkların tedaviye aşırı cevap verdiği, OHSS yani ovarian hiperstimülasyon sendromunun gelişme riskinin yüksek olduğu durumlarda tüm embriyolar dondurularak daha sonra transfer edilir. Tedavi sırasında rahimde anormallik olanlar yada gebelik şansını etkileyebilecek önemli bir sorun saptanan hastalarda embriyoların tümü dondurulabilir. Yapılacak uygun tedaviyle sorun çözüldükten sonra dondurulan bu embriyolar rahim içi hazırlanarak transfer edilir.

TÜP BEBEK NE KADAR BAŞARILI?

Tüp bebekte başarı hastanın yaşına, kısırlık nedenine, embriyo kalitesine, daha önce gebelik geçirmiş-doğum yapmış olmasına bağlı değişir. Ortalama başarı %25-60 arasında değişir.
40 yaş altındaki kadınlarda, embriyo kalitesi iyi olanlarda, daha önce doğum yapmış olanlarda tüp bebeğin başarısı daha yüksektir. Embriyo transfer edilen çiftlerde 37 yaş altı, yumurtalık rezervi iyi bir anne adayında başarı şansı % 40-60 iken, 40 yaş üzerinde bu şans % 5-15 civarındadır. İleri yaş, sigara, alkol, ilaç kullanımı, aşırı kafeinli içecekler, bazı hastalıklar ve fazla kilo ise tüp bebekte başarıyı yaştan bağımsız olarak azaltmaktadır.

KANUNA GÖRE ANNE ADAYINA KAÇ EMBRİYO YERLEŞTİRİLEBİLİR?

Tüp bebek uygulamaları ile ilgili en son çıkan yönetmeliğe göre:
- 35 yaşın altındaki anne adaylarına birinci ve ikinci tüp bebek denemelerinde sadece 1 tane embriyo transfer edilebilir. Üçüncü ve sonraki denemelerde "en fazla" iki embriyo transfer edilebilir.
- 35 yaşında veya daha büyük olan adaylarda tüm tüp bebek denemelerinde en fazla 2 tane embriyo transfer edilebilir.

TÜP BEBEK İÇİN KULLANILAN İLAÇLARIN KALICI ETKİSİ VAR MIDIR?

Tedavi için kullanılan ilaçlar, insandaki doğal hormonların benzerleri olduğu için kalıcı bir etki bırakmazlar. Tedavi esnasında hastalarda hafif kilo alımı olabilir, ancak bu genelde tedavi sonrası kısa sürede normale döner. İlaçların bir süre kullanılması herhangi bir kanser riskini artırmaz.

KAÇ KEZ TÜP BEBEK TEDAVİSİ YAPILABİLİR?

Tedavinin bilinen bir sınırı yoktur. Ancak çiftlerin maddi durumları ve psikolojik faktörlerin uygunluğu çok önemlidir. Uygun durumlarda ortalama 7-8 kere tüp bebek tedavisi yapılabilir. Ancak erkekten hiç sperm elde edilemediyse veya kadında hiç yumurta kalmamışsa tekrar denemenin bir anlamı yoktur. Öte yandan kaliteli embriyo oluşturabilen ve önemli bir rahim hastalığı olmayan kişilerde üst sınır koymak doğru değildir, 8-10. denemede başarılı olmuş çiftlere de rastlamaktayız. Ancak dördüncü denemeden sonra gebe kalma şansında belirgin azalma olduğunu da unutmamak gerekir.

İKİ TÜP BEBEK TEDAVİ ARASINDA NE KADAR ZAMAN OLMALIDIR?

Bu zaman aralığı tedavinin şekline, infertilite nedenine, ilk tedavi sonrası rahim ve yumurtalıkların durumuna, çiftlerin maddi ve psikolojik durumları göre değişmekle beraber ideal olan iki tüp bebek denemesi arasında 1.5- 2 ay beklenilmesidir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KADININ YAŞI ÖNEMLİ MİDİR?

Kadınların doğuranlığının en yüksek olduğu dönem 20-30 yaşlar arasıdır. Bu yaşlar hem yumurta sayısı hem de yumurta kalitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Ancak, günümüzde eğitim, kariyer ve iş olanakları nedeniyle evlenme yaşı ve buna bağlı olarak gebelik yaşı giderek gecikmektedir. Gebeliği ileri yaşa erteleyen, özellikle ilk bebek için 30'lu yaşlarını bekleyen pek çok kadın mevcuttur. İleri anne yaşı dendiğinde 35 yaş ve üzerinde olan anne adayları anlaşılmaktadır. Bu durum tıbbi olarak bazı sorunları beraberinde getirmektedir. İleri yaşta anne olmanın getirdiği bazı risklerin yanı sıra, bu yaşlarda gebelik isteyip normal yollarla anne olamayan kadınlarda yaşa bağlı tedavinin başarısı da değişmektedir. Tüp bebek tedavisinde önemli olan yumurtalıkların rezervi ve yumurta kalitesidir. 30’lu yaşlardan itibaren, özellikle 37 yaşından sonra hem yumurta sayısının azalması, hem de yumurta kalitesinin bozulması nedeniyle uygulanan tedavilerde ve tüp bebekte de gebelik oranı düşmektedir. 40'lı yaşlara gelindiğinde gebe kalma olasılığı %50 civarında azalır. 44 yaşından büyük anne adaylarında ise bazen tüp bebek için sağlıklı yumurta bulunamamaktadır.
Bu nedenle kadınlara erken evlenmelerini ve evlilik durumunda da gebeliği çok ertelememelerini öneriyoruz. Yaşa göre gereken süre zarfında gebeliğin oluşmaması halinde ise vakit kaybetmeden tedavi için başvurmaları, başarı şansını artıracaktır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİR Mİ ?

Uzun yıllardır yapılan pek çok araştırmanın sonucunda tüp bebek tedavisinde başarının aylara veya mevsimlere göre farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARIYI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör çiftlerin yaşıdır. Kadınlarda 37 yaşından sonra, erkeklerde 50 yaşından sonra başarı azalmaktadır. Bunun dışında erkeklerde sigara, alkol, madde kullanımı, spermlerin ağır hasarlı olması, olgun sperm elde edilememesi başarıyı azaltırken, kadınlarda benzer alışkanlıklar, yumurtalık rezervinin düşük olması, rahim içinde embriyoların tutunmasını engelleyecek yapışıklık, myom veya polip gibi problemlerin olması, tüplerde genişleme ve içlerinde sıvı olması, endometrioma (çikolata kisti) olması tüp bebekte başarıyı olumsuz olarak etkiler.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLEBİLİR?

Bazı hastalarda tedaviden olumlu veya yeterli sonuç alınamaz. Böyle hastalarda tedaviye ya geçici olarak ara verilir veya tamamen iptal edilir. Bunlar:
Yumurtalıkların cevabı yetersizse,
Yumurtalıkların aşırı cevabı ve OHSS gelişme riski varsa,
Yumurtalıklar içinde gelişmiş folikül olmasına rağmen yumurta toplama günü içlerinden yumurta elde edilemediyse,
Semen spermi olmayan erkekte ameliyat ile de sperm bulunamadıysa,
Elde edilen yumurtalar döllenmediyse,
Döllenen yumurtaların hiçbiri bölünmediyse,
Genetik sorunu olan ve preimplantasyon genetik tanı ( PGD) yapılan embriyolarda normal bir embriyo bulunamadıysa tedavi iptal edilir.

TÜP BEBEK GEBELİKLERİNDE DÜŞÜK RİSKİ DAHA MI YÜKSEKTİR?

Doğal yolla oluşan gebeliklerde düşük riski, gebelik ultrasonda görüldükten sonra yaklaşık %15'dir. Erken gebelik kayıplarını ise takip ve kan testi yapılmadığından kesin tespit etmek güçtür. Tüp bebek uygulamalarında ise çok erken dönemden itibaren kan tahlilleri ile gebelik takip edildiğinden, her dönemdeki gebelik kayıpları kesin olarak bilinebilmektedir. Bu nedenle düşük oranları tüp bebek gebeliklerinde çok daha yüksekmiş gibi yanlış bir kanıya sebep olmaktadır. Aslında düşük riskinde hafif bir artış vardır. Bunun dışında tüp bebek gebeliklerinde erken doğum riski, düşük doğum ağırlığı, sezaryen riski, doğal yolla oluşan gebeliklere oranla daha yüksektir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İLE ELDE EDİLEN GEBELİKLERDE ANORMAL BEBEK OLUŞMA RİSKİ VAR MIDIR?

Tüp bebek yöntemiyle her yıl yaklaşık 400 bin bebek dünyaya gelmektedir. Bugüne kadar toplam 6 milyon civarında çocuk bu yöntemle dünyaya gelmiştir. Bunların yaklaşık 1.5 milyonun üzerinde yapılan araştırmada fiziksel ve zihinsel gelişim açısından, doğal yolla oluşan gebeliklerin neticesinde dünyaya gelen çocuklarla kıyalandığında sadece binde 1.3’lük bir risk artışı bulunmuştur. Bu da istatistiksel olarak bir anlam teşkil etmemektedir.

TÜP BEBEK UYGULAMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR NELERDİR?

Tedavinin iptal edilmesi: Hastaların tedaviye beklenen yanıtı vermemesi, yeterli sayıda yumurta oluşmaması yada OHSS’ye neden olabilecek aşırı sayıda yumurta oluşması durumunda olur.
Yumurta bulunamaması: Bazen yumurtalıkla ilgili nedenlerden, bazen de ultrason ve kan testlerinin normal olmasına karşın follikülden yumurta çıkmaması (Boş follikül sendromu) sonucu oluşur. Boş follikül sendromu tüm tedavilerin %2-7’sinde görülür. Tekrarlama olasılığı %20 civarındadır.
Sperm bulunamaması: Semende sperm olmayan hastalarda cerrahi yöntemlerle sperm elde edilir. Bu hastaların bir kısmında sperm bulunamaz ve tedavi iptal edilmek zorunda kalınır.
Döllenmenin olmaması: Yumurta toplama işlemi uygulanan kadınların %5’inde görülür. Çoğunlukla sperm yada yumurta ile ilgili anormalliklerden kaynaklanır
Zor Transfer: Kadının rahim ve rahim ağzındaki anatomik problemler nedeniyle embriyo transferi zor veya imkansız olabilir. Bu gibi durumlarda gebelik şansı düşer.
Dış gebelik olasılığı: Tüp bebekle gebe kalanlarda dış gebelik ihtimali %1–3 arasındadır.
Kliniğimizde

Tarafmızdan tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Yumurtalıkların uyarılması ve folikül takibi kliniğimizde yapılmaktadır. Gelişen yumurtalar daha sonra sedasyon ile toplandıktan sonra döllenmekte ve büyümeleri takip edilmektedir. Uygun zamanda rahim içine yerleştirilmektedir.

Ankara Jinekolog İletişim Bilgileri

Telefon:(312)285-85-88
Email: [email protected]
Website: www.drnerminkosus.com

Ankara Ticaret Merkezi,
Kızılırmak Mah,
1450 sok,
B Blok No:4,
Çukurambar/Çankaya,
ANKARA

Ankara Jinekolog Sağlık Siteleri

Ankara Kadın Doğum Uzmanı Web Sitelerimiz